Säker hantering

En kolsyrepatron är en mycket robust och säker koldioxidförpackning, men är ett tryckkärl med en gas som har kvävande egenskaper och ska därför behandlas som en sådan. I en riskvärdering ska säkerhetsåtgärder utvärderas så att lager av kolsyrepatroner inte orsakar extra fara i nödsituationer. Du själv tar ansvar för att hantera din kolsyrepatron på ett säkert sätt. Nedan finner du information som kan hjälpa dig att hantera och förvara dem på ett sådant sätt.

Hur ska jag förvara min kolsyrepatron?

Du ska förvara din kolsyrepatron i rumstemperatur 20 - 22 °C på en torr, sval och väl ventilerad plats. Du ska se till att det är god ventilation vid förvaring i mindre slutna utrymmen eller i källarutrymmen.

Kan jag förvara min kolsyrepatron bredvid andra brandfarliga vätskor eller gaser?

Nej, du ska förvara din kolsyrepatron minst 10 meter från brandfarliga vätskor och gaser och utom räckhåll från barn.

Kan min kolsyrepatron exponeras för värme?

En kolsyrepatron innehåller gas under tryck och vid av exponering av värme kan den explodera. Vi rekommenderar att du förvarar din kolsyrepatron inomhus och utom räckhåll från värme. En kolsyrepatron får inte exponeras för mer än maxtemperatur 40 °C.

Vad gör jag om ventilen på min kolsyrepatron går sönder?

Se till att evakuerar personer i närheten till en säker plats med god avstånd från den trasiga kolsyrepatronen. Om en kolsyrepatron töms snabbt kan den kylas ner till mycket låga temperaturer. Direkt kontakt med vätska eller nedkyld gas kan orsaka förfrysning och köldskador. Vid kontakt ska du omedelbart skölja huden med stora mängder ljummet vatten. Använd sedan sterilt förband och sök upp läkare. Direkt kontakt med kyld koldioxid kan orsaka kemiska brännskador, förfrysningar eller köldskador. Väta försiktigt upp de frusna delarna med ljummet vatten. OBS! ANVÄND INTE VARMT VATTEN.

Inandning av stora mängder koldioxid kan förorsaka kvävning. Se till att komma ut i friska luften. Vid andningsstillestånd ge konstgjord andning, syrgas och sök upp läkare. Vi rekommenderar att du använder skyddsutrustning vid kontakt med trasig kolsyrepatron. Kontakta vår kundtjänst [email protected] så ser vi till att reklamera kolsyrepatron.

Vad ska jag tänka på om det börjar att brinna i närheten av min kolsyrepatron

Se till att snabbt släcka branden med en brandfilt eller brandsläckare och flytta sedan din kolsyrepatron till en säkrare plats. Kolsyrepatroner innehåller gas under tryck och kan explodera vid uppvärmning. Om du inte har en brandfilt eller brandsläckare rekommenderar vi dig stark att du köper det utifall att brand skulle uppstå.