Sekretess- och integritetspolicy

Dina personuppgifter är viktiga för oss. Vi ser till att göra allt vi kan för att skydda all personlig information du delar med oss.

Inledning

När du använder Boodi ABs webbsida/hemsida (Soda4you.se) (nedan benämnt Bolaget) organisationsnummer: 559307 - 2555 med säte i Hammarö komma att samla in och behandla nödvändiga personuppgifter för att tillhandahålla dig webbsidan/hemsidan.

Bolaget har för avsikt att skydda och respektera dina personuppgifter och hantera dem i enlighet med gällande lagar inom europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27:e april 2016 om att skydda personer med avseende för behandling av personuppgifter om det fria flödet av sådana uppgifter som upphäver direktiv 95/46/EU (“Allmän dataskyddsförordning/GDPR”

Denna sekretess- och integritetspolicy förklarar för dig om hur Bolaget tar hand om dina personuppgifter när du använder Bolagets webbsida/hemsida och vi förklarar även dina rättigheter kring integritet och hur lagen skyddar dig.

Bolagets mål är att alltid vara öppna och så tydliga så möjligt mot dig. Vi förstår att att juridiska dokument kan vara utmanande att läsa och förstå. Har du allmänna frågor eller önskar att Bolaget förtydligar hur vi samlar information eller annan typ av juridisk information är du varmt välkommen att kontakta supporten, [email protected] Vi råder dig att läsa igenom denna sekretess- och integritetspolicy noga och godkänner den innan du nyttjar Bolagets prenumerationstjänst via vår webbsida/hemsida.

Värdefull information

1. Ändamålet med denna sekretess- och integritetspolicy

Denna sekretess- och integritetspolicy hänvisar till att ge dig information om hur Bolaget samlar in och behandlar dina personuppgifter genom eller i anknytning med ditt användande av Bolagets webbsida/hemsida. Webbsidan/hemsidan Bolaget tillhandahåller är inte avsedd för barn och minderåriga (18 år). Vi samlar inte avsiktligen in uppgifter om barn eller minderåriga.

1.1 Personuppgiftsansvarig

Bolaget är personuppgiftsansvarig och ansvarar för dina personuppgifter nedan benämns som “vi”, “vår”,“oss”, Bolaget (Soda4you) i denna integritetspolicy och är därmed personuppgiftsansvariga i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Om du har frågor, klagomål eller vill ha reda på mer information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter eller om hur du kan utöva dina rättigheter. Du kan även kontakta [email protected] så besvarar vi gärna dina frågor.

1.2 Dina skyldigheter och våra ändringar i denna sekretess- och integritetspolicy

Du kommer att bli informerad av oss i förväg via mail om ändringar eller tillägg görs i denna sekretess- och integritetspolicy. Detta gäller samt andra villkor som är av betydelse för Bolagets webbsidan/hemsidan. Vi kommer lagra och arkivera alla tidigare versioner av sekretess- och integritetspolicyn för din granskning och för din anmodan. Bolaget förbehåller sig rätten helt efter eget gottfinnande att modifiera, lägga till, ändra och/eller ta bort delar av denna sekretess- och integritetspolicyn när som helst.

Information och uppgifter vi samlar in om dig

2. Uppgifter och information du tillhandahåller

Vi kan komma att samla in information och personuppgifter från dig. Det avser alla uppgifter som identifierar dig som individ eller som avser en identifierbar person för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Följande personuppgifter om dig kan komma att samlas in av Bolaget för att du skall kunna utnyttja Bolagets webbsida/hemsida. För- och efternamn, e postadress, telefonnummer, fast bostadsadress betalningsuppgifter och kortuppgifter.

2.1 Uppfylla köpeavtal

Bolaget behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ditt köp av varor/produkter och tjänster samt för leverera dessa, för att fullgöra en betalning och för att ge dig möjlighet till att använda Bolagets webbsida/hemsida och de tjänster som Bolaget tillhandahåller T. ex. Bolagets kundsupport.

2.2 Efterleva rättslig skyldighet

Bolaget hanterar och behandlar dina personuppgifter för att kunna efterlea rättsliga förpliktelser på grund av mydighetsbeslut, dom, eller andra lagkrav, så som krav i bokföringslagen och i produktansvarslagen. Det innefattar T. ex. att Bolaget sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorik för du som kund ska ha möjligheten att reklamera ett köp.

2.3 Befogad intresse

Bolaget behandlar och hanterar dina personuppgifter för att kunna förbättra, genomföra, utveckla och tillhandahålla Bolagets tjänster. I och med detta så analyserar Bolaget de personuppgifter som samlas in om våra kunder. Detta kan t. ex. gälla ålder och köphistorik och sorterar in Bolagets kunder i olika segment för att kunna genomföra analyser på en ihopsamlad nivå samt för andra statistiska ändamål. Analyser kommer inte ske på individnivå. Bolaget kommer även hantera och behandla din köphistorik och din e-postadress för att skicka relevanta erbjudanden och kampanjer avseende likartade produkter/varor till dig. Du kan alltid opponera dig denna behandling.

2.4 Personuppgifter, profiluppgifter och betalningsuppgifter

Personuppgifter Bolaget samlar in är teknisk-/inloggnings- och registreringsdata, inloggnings varaktighet (första inloggning, senaste inloggning, senaste misslyckade inloggning), IP adresser, webbläsarversion/typ, tidszon uppgifter och geografisk position, operativsystem, plattform och annan teknologi du utnyttjar på vår webbsida/hemsida. Profiluppgifter vi samlar in omfattar våra interna skrivelser om ditt konto, dina inställningar, prenumerationsplaner, intressen och feedbacken du ger oss. Vidare samlar vi in information om evenemang som du har medverkat i, dina begär och hur du vill delta i framtida evenemag och vilka olika typer av evenmang du prioterar. Det kan innebära eventuella kundförmåner. rabatter, erbjudanden som Bolaget har skänkt dig som du har dragit fördel av. För att Bolaget skall kunna ta fram värdeerbjudande, rabatter, eller andra önskemål du har, samlar vi information om dina intressen och hobbys. Dessa uppgifter samlas in genom sökningar via allmänt åtkomliga webbtjänster eller källor som Twitter, Google, Facebook, Linkedin eller Instagram.

Bolaget kommer att använda tredjeparts betalningslösningar så som Stripe för att du som kund skall kunna nyttja tjänsten. Följ länken för att läsa Stripes personuppgiftspolicy Stripe/personuppgiftspolicy. De uppgifter Bolaget samlar in om betalningsuppgifter omfattar betalkonto-/Bank, information och uppgifter som avser en transaktion som belopp/värde, plats, valuta, token, användar-ID och kund-IP. Användnings- och transaktionsuppgifter framställs när du använder vår webbsida/hemsida och de innefattar engångsköp och löpande betalningar varje månad.

2.4 Marknadsföring, statistik och kommunikationsuppgifter

Bolaget kan även samla in information och uppgifter om dig för att förse marknadsföring. Detta innefattar såväl som dina kontakt- och registreringsuppgifter. Våra rättsliga grunder för behandlingen av vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår tjänster eller produkter via webbsidan/hemsidan. Hantering kommer inte inträffa på ett sånt sätt som strider mot dina personliga friheter eller rättigheter. De personuppgifter som kan komma att samlas in i samband med detta är e-post, namn, efternamn och information som är kopplad till din prenumeration hos oss.

Önskar du inte att ta emot marknadsföringsmaterial från Bolaget kan du tacka nej till detta under Profil > Nyhetsinställningar på webbsidan/hemsidan, du kan även kontakta vår kundtjänst som hjälper dig med detta,[email protected]

När du använder Bolagets webbsida/hemsida samlar vi in statistikuppgifter in om dig och detta observeras med avseende på din användning av webbsidan/hemsidan samt andra tjänster Bolaget tillhandahåller, t. ex Webbläsare, Ip-adress, geografisk plats, prenumerationsplan, språk, utnyttjade kampanjer, betalningsleverantörer (Stripe), enhet, användnings- och transaktionsuppgifter, detta är i samband med statistik om onlineköp, samt besökta sidor. En del information och uppgifter kan komma att samlas in med hjälp av kakor (Cookies) eller liknande spårningsteknik.

Övrig information och uppgifter Bolaget samlar in är kommunikationsuppgifter. T. ex. mail till kundtjänsten, samtal, andra typer av chattar eller sms konversationer. Dessa uppgifter kan innehålla olika personuppgifter såsom dina önskemål, intressen, avsikter och våra egna anteckningar.

2.5 Registreringsprocessen

Vid registrering kommer du uppge email, lösenord, geografisk adress, för- och efternamn samt uppgifter på ditt betalkort för att genomföra köpet och IP-adress. För- och efternamn, betalkortsuppgifter samlas och lagras hos Stripe för att Bolaget ska kunna tillhandahålla dig produkterna och tjänsterna Bolaget erbjuder på webbsidan/hemsidan. Beroende på bank du har kan du komma att bli ombedd att verifiera ditt internet köp via Bank ID. Uppgifter som ovannämnda används enligt det som Bolaget framställt i denna sekretess- och integritetspolicy. Vidare

2.6 Uppgifter Bolaget inte samlar in om dig

Särskilda personuppgifter samlar Bolaget inte in och det kan omfatta uppgifter såsom dina personliga åsikter, etnicitet, filosofiska eller religiösa övertygelser, rastillhörighet, uppgifter om din hälsa, biometriska och genetiska uppgifter, politiska eller fackliga medlemskap, sexuelläggning, eller ditt sexliv. Vidare samlar Bolaget inte in uppgifter om dig som omfattar domar i brottmål och andra typer av brott. Vi kan ändå inte exludera att du efter eget gott tyckte skickar in liknande uppgifter i kontakt med oss. ID-kort eller passkort kommer inte gälla som biometriska uppgifter.

2.7 Hur länge kommer Bolaget att bevara dina personuppgifter

Bolaget kommer behålla dina personuppgifter så länge som Bolaget anser att det är nödvändigt för behandling enligt våra Allmänna Villkor och denna sekretess- och integritetspolicy samt för efterrättelse av rättsliga skyldigheter. Så länge du nyttjar Bolaget tjänster på webbsidan/hemsidan kommer Bolaget att bevara dina personuppgifter och därutöver en tid efter du slutar nyttja Bolagets tjänster som vanligtvis uppgår till 10 år efter att ditt konto avslutats eller upphört att gälla hos Bolaget.

Dina rättigheter

3. dina rättigheter gällande dina personuppgifter

Bolaget behandlar dina personuppgifter bestämmelser i enlighet med denna sekretess- och integritetspolicy för att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade, fullständiga och korrekta. Skulle du upptäcka att dina personuppgifter är ofullständiga, inkorrekta eller otillräckliga har du rätten att få dina personuppgifter rättade och uppdaterade. Bolaget förbehåller sig rätten att bekräfta nya personuppgifter i förekommande fall.

Du kan när som helst kontakta Bolaget för att verifiera om huruvida Bolaget behandlar dina personuppgifter. Önskar du att få mer information kan du kontakta Bolaget support, [email protected] Vill du att Bolaget skall radera dina personuppgifter i särskilda förhållanden, att t. ex. Bolaget inte längre behöver dina personuppgifter för det syftet som de hämtades för från början. Bolaget har rättsliga skyldigheter att följa så som b.la. Penningtvättslagen vilket gör att Bolaget blir hindrat från att avlägsna samtliga eller i vissa fall delar av dina personuppgifter omgående på din begäran. Bolaget kommer se till att dina personuppgifter raderas omgående om vi inte längre är skyldiga enligt lag att arkivera dem. I vissa fall har du rätten att att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt att du har rätten att hemkalla ditt samtycke i de fall Bolaget behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke samt att du har rätten att invända mot hanteringen. Du kan också alltid lämna klagomål eller synpunkter på hur Bolaget behandlar dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet.

3.1 Läsbar datafil med dina personuppgifter

Du kan när som helst be Bolaget att ge ut dina personuppgifter du gett oss rätten till att insamla för att erbjuda dig Bolagets tjänster och produkter och för att uppfylla vårt avtal med dig enligt våra allmänna villkor och denna sekretess- och integritetspolicy. Vi kommer tillhandahålla dig dina personuppgifter i ett systematiserat, använt, allmänt och maskinläsbart format samt överlåta dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Bolaget kommer att förhindra detta (Om möjlighet finns).

Prenumeranter

Bolaget behandlar och hanterar dina personuppgifter i syfte om att skicka Bolagets nyhetsbrev på sånt sätt som anges nedan. Vidare kommer Bolaget att behandla din personuppgifter för att skicka dig nyhetsbrev med personanpassade kampanjer, erbjudanden, information och rabattkoder från Bolaget och Bolagets samarbetspartners. för detta syfte analyserar Bolaget dina personuppgifter på en ihopsamlad nivå.

Delning av dina personuppgifter

4. Informationsdelning till tredjepart

Bolaget har avtal med flera leverantörer som tillhandahåller tjänster som efterfrågas av dig som kund och som hjälper Bolaget med att driva affärsverksamheten för att Bolaget skall kunna erbjuda dig en kompletta tjänster och produkter på webbsidan/hemsidan. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter med dessa leverantörer. Bolaget har ett avtalsförhållande med dessa leverantörer och företag som försäkrar att dina personuppgifter alltid hanteras på ett konfidentiellt sätt. Dina uppgifter skyddas på ett kvalificerat sätt med säkerhetsåtgärder för att förhindra att leverantörerna använder dina uppgifter för eget syftemål.

Bolaget kan även komma att dela ut dina personuppgifter i nedanstående fall: utreda bedrägerier och skicka in dina personuppgifter till relevanta polismyndigheter. För att skydda andra och din säkerhet, efterleva myndighetsbegäran och relevanta polismyndigheter, om lagen kräver det (T. ex. att Bolaget måste följa ett domstolsföreläggande eller likartad rättslig process) för att Bolaget skall kunna leva upp till sina rättsliga förpliktelser mot annan giltig lagstiftning och andra giltiga myndigheter i andra jurisdiktioner samt när Bolaget anser i god tro att utlämnandet är essentiellt för att skydda sina rättigheter.

Bolagets tjänster och produkter kan komma att länka till andra webbplatser/hemsidor vars integritetspolicyn kan urskilja sig från Bolagets sekretess- och integritetspolicy. Skulle du skicka in dina personuppgifter till andra webbplatser/hemsidor kommer dina personuppgifter att injusteras av den tredje partens integritetspolicy. Vi rekommenderar dig att alltid läsa noga igenom alla webbplatsers integritetspolicyn när du besöker dem.

4.1 försäljning av Bolaget eller sammanslagning

Skulle Bolaget vara inblandad i en eventuell försäljning, förvärvning eller sammanslagning av en del eller alla av Bolagets tillgångar så kommer du att informeras via e-post och/eller via en offentlig tillkännagivande på Bolagets webbsida/hemsida gällande eventuella ändringar i ägandet eller användningen av dina personuppgifter samt dina valmöjligheter hänseenden av dina personuppgifter.

4.3. Kundundersökningar

Bolaget kommer att ge dig möjligheter med jämna mellanrum att medverka i undersökningar eller tävlingar via webbsidan/hemsidan. Är du med och medverkar kan vi komma att be om vissa personuppgifter. Det är helt och hållet frivilligt att vara med och delta i sådana tävlingar eller undersökningar och det är upp till dig själv om du vill lämna ut denna informationen.

4.4 Kommentarer, kundomdömen och recensioner

Bolaget kan komma att lägga upp kommentarer, kundomdömen och recensioner på webbsidan/hemsidan som kan innehålla en del personuppgifter. Innan vi lägger upp någon form av information som inkluderar namn, hemsidan kommer vi be om ditt samtycke via e-post. Skulle du vilja att vi tar bort dina personuppgifter från kommentarer, kundomdömen och recensioner kontakta då Bolagets support, [email protected]

5. Din säkerhet

Bolaget tar dina personuppgifter på högsta allvar och jobbar aktivt för att skydda dem och ha högsta tänkbara integritet. Det är viktigt för att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter och vi jobbar för att skydda dina personuppgifter från oberättigad spridning, tillgänglighet, eller annan opassande behandling. Bolaget har en hög säkerhetsnivå för passande organisatoriska, tekniska och fysiska handlingar.

6. Notifiering om ändringar av denna sekretess- och integritet policy

Vi kan komma att ändra och uppdatera den sekretess- och integritetspolicy för att hålla oss uppdaterade om eventuella ändringar i våra informationsrutiner. Skulle vi göra centrala och avgörande ändringar som har stor betydelse för dig och dina rättigheter kommer vi meddela dig via e-post eller tillkännage detta på Bolagets webbsida/hemsida innan ändringarna träder i kraft. Vi rekommenderar dig att emellanåt att både granska och läsa sekretess- och integritetspolicy för att ta del av de senaste uppdateringarna av Bolagets integritets rutiner.

7. Cookies

Bolagets webbsida/hemsida innehåller Cookies. Cookies är små textfiler som lagras på kundens dator eller mobila enhet/er för att kunna känna igen återkommande användning av webbplatsen och eller underlätta kundens tillgång till en rad olika funktioner. Bolaget använder Cookies för att komma ihåg om kunden har besökt webbplatsen tidigare, vilka uppgifter kunden har lämnat in tidigare eller pågående besök samt för att förbättra kundens upplevelse på webbplatsen. Vidare använder Bolaget Cookies för att kunna för statistik över webbplatsens besökare. för att läsa mer om hur Bolaget använder Cookies du läsa vår Cookies Policy.

8. Kontakta oss

Har du frågor om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter för denna sekretess- och integritetspolicy kan du kontakta oss via e-post, [email protected].