Allmänna villkor - Köp & leveransvillkor

Inledning

Vänligen läs noggrant igenom Boodi AB:s (nedan benämnt Bolaget) allmänna villkor och regler innan du börjar använda Bolagets webbsida/hemsida Soda4you och/eller tjänsterna som Bolaget tillhandahåller. Genom att använda webbplatsen och/eller några av de tjänster- som Bolaget tillhandahåller genom Soda4you- samtycker du till att bli bunden av

  1. Dessa Allmänna villkor och regler; samt
  2. Bolagets Sekretess- och Integritetspolicy.

Boodi AB, organisations nr. 559307 - 2555, driver webbsidan/hemsidan Soda4you.se samt tillhörande sidor (“webbplatsen”). Boodi AB är ett svenskt företag med säte i Karlstad och lyder under svensk lag. Via hemsidan/webbsidan kan du handla tjänster, varor eller prenumerera på varor från Bolaget och andra företag (samarbetspartners) som bolaget ingått samarbetsavtal med. Övrig information och kontaktuppgifter om Soda4you framgår av webbsidan/hemsidan. I förbindelse till Bolagets tjänster eller varje vara på webbsidan/hemsidan kommer det att anges om det är Soda4you eller en samarbetspartner som säljer och levererar varan eller tjänsten. Du kommer att kunna ta del av denna information på den aktuella produktsidan för tjänsten eller varan; samt i kassan.

Skulle du handla en tjänst eller vara från en av våra samarbetspartners via webbsidan/hemsidan är det samarbetspartnern du ingår avtal med och inte Bolaget eller Bolagets hemsidor (Soda4you). I de fallen tillämpas Samarbetspartnerns egna allmänna villkor på köpet. Allmänna köpevillkor för respektive samarbetspartner finner du längst ner på det bolagets webbsida/hemsida. Oavsett om du handlar från Soda4you eller samarbetspartners kan du alltid kontakta Bolagets kundtjänst. Samtliga betalningar på Bolagets webbsida/hemsida sker via de betalningslösningar som erbjuds på webbplatsen/hemsidan. De här reglerna och villkoren gäller för din användning av webbsidan/hemsidan, enligt definitionen. Boodi AB; med webbplatsen/webbsidan. Soda4you och förknippade varumärken är egendom som tillhör Boodi AB.

Allmänt

Bolagets allmänna villkor gäller när du som kund/konsument gör en eller flera beställningar via bolagets webbsida/hemsida. Dessa villkor kommer att gälla oavsett om du handlar en tjänst eller vara från Soda4you eller från en samarbetspartner (Säljaren/säljarna). Villkoren gäller endast för kund som är konsument och som gör betalningar eller köp på bolagets webbsida/hemsida. Du ingår i ett avtal med Bolaget när du läst igenom allmänna villkoren och personuppgiftspolicyn och godkänner dem genom att trycka på “jag godkänner bolagets a registrerar ett konto eller gör ett köp av bolaget genom webbsidan/hemsidan samt mellan dig och en eller flera samarbetspartners. Du kan alltid se på produktsidan och längst ner på bolagets webbsida/hemsida vem säljaren är. Skulle du enbart köpa en produkt eller tjänst som erbjuds på bolagets webbsidan/hemsidan som tillhör en/flera av våra samarbetspartners så accepterar du våra samarbetspartners allmänna villkor och godkänner därmed även Soda4yous allmänna villkor och personuppgiftspolicy.

För du skall kunna prenumerera på bolagets produkter eller tjänster på webbsidan/hemsidan måste du ha fyllt 18 år. Bolaget (Säljaren) accepterar. enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Bolaget förbehåller sig rätten helt och hållet i enstaka fall neka, eller ändra din beställning om du angivit felaktiga personuppgifter, och/eller har betalningsanmärkningar.

Vid uppenbara skriv- och bildfel på webbsidan/hemsidan liksom vid slutförsäljning; samt vid fel i produktbeskrivningen, teknisk specifikation, felaktiga priser men även prisjusteringar (ändrade priser från samarbetspartners eller leverantörer samt valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager hos bolaget är Bolaget inte ansvarig för felaktigheterna eller bristerna.

Bolaget tar sig rätten att ändra sådana fel och ändra eller uppdatera informationen när som helst. Samtliga bilder och bildinformationen på webbsidan/hemsidan ska endast ses som illustrationer. Bolaget kan inte garantera att sådana illustrationer återge de andra varor kunden tar emot eller varans exakta funktioner, ursprung eller utseende. Bolaget tar inte ansvar för information på webbsida/hemsidan som kommer från en tredje part eller samarbetspartners.

Bolaget äger webbsidan/hemsidan Soda4you samt innehållet på webbsidan/hemsidan. Delar av innehållet ägs av licensgivare eller samarbetspartners. Informationen är skyddad enligt marknadsrättsliga och immaterialrättsliga lagar. Vilket innebar att layout, firmanamn, bilder, produktnamn, grafik, varumärken och information om produkter, tjänster eller annat innehåll inte får användas eller kopieras utan ett skriftligt godkännande från bolaget.

Registrering, beställning och avtal

Bolaget driver och underhåller webbplatsen/hemsidan och för att du skall kunna öppna ett medlemskonto eller göra ett köp via webbsidan/hemsidan måste du acceptera bolagets allmänna villkor och personuppgiftspolicy och därmed ingår du i ett avtal med Bolaget och en eller flera samarbetspartners till Bolaget och blir skyldig att efterleva dessa regler, villkoren och dess uppförandekod. Vid registreringsförfarandet kommer du att bli ombedd att läsa igenom Bolagets allmänna villkor och sekretess- och integritetspolicy samt godkänna dem för att kunna göra köp och prenumerera på bolagets tjänster. Detta är för dina och Bolagets rättigheter och skyldigheter mot varandra. Dessa delar träder i kraft som sker via e-post registrering.Hos bolaget bekräftar du som användare (här nedan “dig”, “du”, eller “kund”) för bolaget att du har läst dessa regler och villkor, Cookies enligt Soda4yous personuppgiftspolicy samt bolagets personuppgiftspolicy. Att du förstår och samtycker till dem medför att du åtar dig att alltid efterleva dem när du använder bolagets webbplats/hemsida.Detta gäller din användning av webbplatsen/hemsidan och andra tjänster som tillhandahålls av Bolaget. Om du inte vill bli bunden av dessa villkor har du inte rätt att få tillgång till eller använda webbplatsen/hemsidan och tjänsterna som bolaget tillhandahåller genom webbplatsen/webbsidan.

Oavsett om du registrerar dig på bolagets prenumerationstjänst eller köper en vara/produkt av bolaget eller en samarbetspartner, så kommer Soda4you bekräfta din beställning som representant för samarbetspartnern. Om du enbart handlar en vara/produkt på webbsidan/hemsidan så ingår du ett avtal om köp först när Soda4you bekräftat din beställning samt att du mottagit orderbekräftelse per e-post. Bolaget råder dig att spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med Soda4yos kundtjänst/supportavdelning. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Soda4you. Skulle beställningen återkallas av dig så kommer eventuella betalningar som du eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen att återbetalas.

Immateriella rättigheter

Bolaget förbehåller sig rätten till samtliga rättigheter inklusive rättigheter till tjänsten eller tjänsterna, inklusive webbplatsen, layout, inkluderat men inte begränsat till processen, metod, programvaran och design. Du erhåller inga immateriella rättigheter till tjänsten eller något av det material som skapas i den. Det är således förbjudet att utan Bolagets samtycke göra kopior, oavsett med vilken teknik det sker, av delar eller ellera hela innehållet i tjänsten. Utan ett samtycke från Bolaget är det strikt förbjudet att göra delar eller hela innehållet i tjänsten tillgängligt för allmänheten genom användning av internet eller på något annat sätt. Vid länkning till bolagets tjänst ska den alltid öppnas i ett nytt webbfönster. Det är strikt förbjudet att länka på ett sådant sätt att tjänstens innehåll riskerar att förvridas eller missförstås.

Kunduppgifter och prenumerationskonto

För att du ska få prenumerera på bolagets produkter och tjänster på bolaget webbsida/webbsida eller för att göra köp av andra produkter och tjänster bolaget tillhandahåller, måste du öppna ett prenumerationskonto på bolagets webbsida/hemsida Soda4you. prenumerations kontot hos Bolaget är personligt och får endast nyttjas av den enskilda kunden som gjort registreringen. Samtliga registreringsuppgifter du måste ange är obligatoriska uppgifter som efterfrågas vid registreringsförfarandet d.v.s. giltig e-post, giltigt telefonnummer och giltig adress samt giltiga betalningsuppgifter. Du garanterar för Bolaget att de uppgifter som du tillhandahåller är sanna, fullständiga, korrekta. Du ansvarar för att hålla dessa uppgifter uppdaterade. Ett prenumerationskonto på plattformen kan endast öppnas av fysisk person som är: myndig (18 år), folkbokförd i Sverige. Du är skyldig enligt ovannämnda regler och villkor att omgående anmäla liknande ändringar.

Du kan bli ombedd att förse bolaget med ytterligare uppgifter och/eller dokument om bolaget misstänker att du begår brott mot lag på bolagets hemsida/webbsida. I sådant fall är Bolaget skyldig enligt svensk lag att göra en polisanmälan. Ditt medlemskonto kan spärras eller stängas om du inte tillhandahåller begärda och/eller giltiga dokument och uppgifter. Bolaget förbehåller sig rätten att i den mån så tillåts eller är obligatoriskt enligt lag, hålla inne medel (pengar) på din prenumerationsplan via ditt medlemskonto tills dess bolagets verifieringsprocess har slutförts. All information som lämnas av dig vid registrering måste vara korrekt och fullständigt. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna vid var tid är aktuella och att kontaktuppgifterna verifieras när det begärs av Bolaget Du är följaktligen skyldig att hålla sådan information uppdaterat. Vidare måste du även informera bolaget vid ändringar av övrig information som lämnats till Bolaget.

Du som kund åtar dig att se till att ingen annan än du kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte röja eller avslöja ditt användarnamn och lösenord för någon obehörig och du ska se till att dina handlingar med uppgifter om ditt användarnamn och lösenord är skyddat och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till informationen. Om du misstänker att obehöriga har tillgång till dina uppgifter måste du omgående göra en anmälan till Bolagets kundtjänst/supportavdelning. Du ansvarar själv för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om anmälan inte gjorts. Om Bolaget misstänker att du missbrukar ditt användarkontot/prenumerationskonto eller dina inloggningsuppgifter eller bryter mot villkoren kan Bolaget efter eget gottfinnande stänga ditt konto och din användning av webbsidan/hemsidan. Bolaget har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

Betalning, priser och avgifter

Vid beställning på soda4yous webbsida/hemsidan av prenumerationsplan eller varor/produkter gäller de priser som bolaget angett på webbsida/hemsidan. Dessa priser anges i svenska kronor eller SEK och är inklusive moms. Priserna inkluderar betalnings- och fraktavgifter på vissa produkter/tjänster och prenumerationsplaner. I vissa fall kan de tillkomma betalnings- och fraktavgifter på vissa varor/produkter eller prenumerationsplaner. I dessa fall kommer de att anges separat vid betalningstillfället. Om du under din prenumeration missar att byta en eller flera kolsyrepatroner, eller om du avslutar eller pausar din prenumeration och har en eller flera restade kolsyrepatroner, så gör Bolaget tre försök att hämta dessa, inkluderat eventuella försök som gjordes under tiden prenumerationen pågick. Efter dessa försök förbehåller sig Bolaget rätten efter eget gottfinnande att debitera dig kostnaden för hämtningsförsöken samt de antal restade kolsyrepatronerna.

Du kan betala på de sätt som anges på webbsidan/hemsidan. Läs mer om bolagets betalningsvillkor och erbjudanden/rabatter på webbsidan/hemsidan. Bolaget har rätt att ta betalt av dig som kund redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig som kund. Om du vill ha fakturabetalning eller delbetalningar kan bolaget komma att göra en kreditupplysning. I dessa fall kommer du att upplysas om detta via e-post. Bolaget förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att erbjuda att ändra betalsätt om det som du valt av annan anledning inte är valid för köpet eller att du inte godkänns för ditt valda betalsätt.

Om en avslutning av prenumeration sker mellan genomförd betalning och leverans av produkt/vara så kommer bolaget att återbetala dig hela summa pengar på den dragningen som gjorts från ditt registrerade betalkort. Detta gäller endast om du som kund valt att avsluta ditt prenumerationskonto. Om Bolaget har orsakats kostnader för beställningen innan prenumerationen avslutats kommer Bolaget att minska återbetalningen med detta belopp

När du registrerar dig första gången på Bolagets tjänst för att prenumerera på kolsyrepatroner har du möjlighet att panta din nuvarande kolsyrepatron mot en ny för att få ett rabatterat pris av bolaget. Bolaget tar inte emot vissa typer av kolsyrepatroner. Detta framgår i bildform på bolagets webbsida/hemsida vid registreringsförfarandet/ köptillfället. Skulle du mot förmodan pantsätta en eller flera icke godkända kolsyrepatroner kommer bolaget debitera dig den ursprungliga rabatten du fick på de kolsyrepatron/er vid registreringsförfarandet/köptillfället på nästkommande betalning/faktura du gör till bolaget för din prenumerationsplan.

Erbjudanden och Kampanjer

Bolaget kan från tid till annan erbjuda dig kampanjer på webbsidan/hemsidan som kan ha mer fördelaktiga villkor än vad som framgår av dessa villkor. Detta kan t. ex. gälla betalning eller utökad ångerrätt. Dessa fördelaktigare villkor gäller så länge kampanjerna är aktiva och för de utmärkande varor/tjänster som anges av bolaget i samband med kampanjen. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande att återkalla sådana kampanjer eller erbjudanden. Vid återkallande eller avslutande av en kampanj eller erbjudande gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden och kampanjer på särskilda varor/tjänster gäller under en begränsad tid och så långt lagret räcker. Bolaget kan komma att erbjuda dig rabattkoder och kampanjer från en tid till en annan, där du får gratis produkter en tidsbestämd period i form av att t.ex. rekrytera en eller flera kunder för att få en eller flera kostnadsfria kolsyrepatroner. Bolaget kan helt efter eget gottfinnande ändra villkoren för dessa erbjudanden mitt under en pågående eller startad kampanj.

Transporter och leveranser

De varor som finns på lager transporteras normalt inom det antal arbetsdagar som bolaget har angett på webbsidan/hemsidan. Det gäller om inget annat särskilt har avtalats. Tex att du har gjort bokning eller förbeställningar av varor som inte finns i lager, i dessa särskilda fall gäller senast 30 arbetsdagar räknat från den att bolaget skriftligen har bekräftat beställningen genom orderbekräftelse via mail eller telefon.

På bolaget hemsida/webbsida visas den uppskattade leveranstiden av varan på orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan. Om försening av leverans skulle ske meddelar bolaget dig och bevakar beställningen. Tar leveransen mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig har du rätt att ångra/häva ditt köp/dina köp om inget annat specifikt har avtalats mellan dig och Bolaget.

Bolaget kommer till största mån att leverera dina varor hem till dörren under nattetid. Leveransen och Leveranstiden kan komma från en tid till annan att skilja sig. Beroende på produkt/vara du har beställt kan det förekomma att du får hämta ut din vara/produkt vid närmsta postombud.

Om paket ska lösas ut vid närmsta postombud ska du göra det inom den uppsatta tid som angetts på aviseringen. Normalt ska paketet hämtas ut av personen som gjort beställningen med giltig legitimation samt kolliid. I dessa fall kommer du alltid att få ett skriftligt meddelande som visar när och var paketet ska hämtas ut. I en del fall kan avisering ske via sms, e-post, vanlig post eller via telefonsamtal.

Bolaget och bolagets samarbetspartners tar sig rätten att påföra dig en skuld för paket som du har beställt och inte hämtat ut eller som inte tas emot för samtliga kostnader som uppstår i samband med sådan retur, för närvarande 70 kr.

Vid prenumeration av de varor Bolaget erbjuder ingår leveranskostnader i prenumerationsplanen du registrerar dig för. Bolaget tar sig rätten att debitera dig för produkt/vara som ska returneras av dig vid leveranstillfället om du inte returnerar förbrukad vara till transportören vid leveranstillfället av ny vara/produkt. Denna kostnad kan komma att uppgå till 49 kr och kommer att läggas på din prenumerationsplan vid nästkommande betalning du gör till Bolaget. Bolaget kan efter eget gottfinnande ändra kostnaden.

Ångerrätt av produkter/varor och uppsägning av prenumerationsplan

En betald prenumerationsplan eller abonnemang erbjuds på webbsidan/hemsidan eller genom en tredjepart. Du kommer att betala i förskott i form av en abonnemangsavgift varje månad eller varannan månad. Bolaget kan från en tid till annan komma att ändra priset för det betalda abonnemanget, inklusive återkommande abonnemangsavgifter, den förbetalda perioden (för perioder som ännu inte har betalats)

Bolaget kommer att kommunicera eventuella prisändring till dig i förväg via e-post och i förekommande fall, hur dessa ändringar accepteras. Prisändringarna träder i kraft vid början av nästa abonnemangsperiod dagen efter den dag då prisändringen gjordes. Detta gäller i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpligt lag accepterar du det nya priset genom att fortsätta använda bolagets prenumerationstjänst efter det att prisändringen trätt i kraft.

Motsätter du dig en prisändring har du rätt att inte acceptera ändringen genom att säga upp ditt abonnemang på bolagets webbsida/hemsida innan prisändringen träder i kraft. Om du registrerar dig för ett betalat abonnemang kan du ångra dig oavsett anledning och erhåller full återbetalning av alla avgifter som betalats inom 14 dagar från den dag du fick din leverans av produkten/varan enligt din prenumerationsplan. När du registrerar dig för en av bolagets prenumerationsplaner godkänner du att bolaget automatiskt får debitera dig varje månad/varannan månad tills du säger upp det betalda abonnemanget. Ångerrätten går även förlorad när du påbörjat din användning av produkten/varan.

Du kan pausa eller avregistrera dig från bolaget prenumerationsplaner när som helst och gör detta via din inloggningssida på bolagets webbsida/hemsida. Du kommer att få ett skriftligt mejl som en bekräftelse på din avregistrering. Din prenumerationsplan kommer då stängas/pausas från den dagen du valt att avsluta/pausa planen. Uppsägningen börjar gälla dagen efter den sista dagen i innevarande abonnemangsperiod. Om du köpte din prenumerationsplan/abonnemang genom Bolagets tjänst och du avbryter din betalning eller säger upp ditt betalda abonnemang och/säger upp något av prenumerationsplanerna efter att ångerfristen upphört i förekommande fall eller före utgången av innevarande abonnemangsperiod, kommer Bolaget inte att återbetala några prenumerationsavgifter som redan betalats till bolaget. Tillvägagångssättet för återbetalning beror på betalningsmetoden.

Vid köp av andra varor/produkter på webbsidan/hemsidan gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Det innebär att du har rätt enligt lag att ångra ditt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan.

Ångerrätten avser inte nedanstående varor/produkter:

  1. Varor/produkter som bolaget har tillverkat enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt fått en tydlig personlig karaktär. Varor/produkter med bruten försegling som inte kan returneras på grund av hygieniska. eller hälsoskäl. till exempel Kolsyrepatroner, smakessens till kolsyrevatten, kökstrasor, soppåsar, diskborstar, kökssvampar, eller liknande produkter.
  2. En vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal (Livsmedel eller läkemedel)

Vid beställning av en vara/produkt som ångerrätt ej gäller för får du tydlig information om detta. Är varan/produkten förseglad får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utnyttja din ångerrätt. Med andra ord så upphör ångerrätten när du bryter förseglingen. Med försegling åsyftas även tekniskt sigill, till exempel serienummer.

Skulle du vilja ångra ett köp som du gjort via bolaget webbsidan/hemsidan ska du meddela bolaget innan ångerfristen löpt ut. Du ska skicka ett tydligt och klart meddelande till bolaget. Här kan du se hur det ska gå tillväga. Du ska ange relevant information som namn och adress samt namn på varan. Önskar du att inte använda ovan nämnda förslag kan du använda konsumentverkets standardblankett för att utöva din ångerrätt.

Om du vill utöva ångerrätten betalar du returfrakten om inget annat angetts. Kostnaden för returfrakten är 70 kr när bolaget är ansvarig säljare. Du ansvarar för produkten/varans skick efter att du mottagit varan/produkten och under returfrakten. Ditt ansvar upphör att gälla när bolaget har mottagit returpaketet. Du har ett ansvar att spara inlämningskvittot. Varan/produkten ska vara tillbakaskickad inom 14 dagar från räknat det datum meddelandet om utövande av din ångerrätt har lämnats in till bolaget.

Produkten/varan skall skickas tillbaka noga förpackad, i originalkartongen och i fint skick. Returen till Bolaget ska göras enligt de anvisningar som Bolaget angett på webbsida/hemsidan. Du kommer även att finna dessa anvisningar för Bolagets vederbörliga samarbetspartner i kassan. Bolaget kan komma i vissa fall att erbjuda dig fri retur på vissa varor/produkter och det kommer att framgå tydligt på Bolagets varusida på webbsidan/hemsidan.

När du ångrar ditt köp betalar Bolaget tillbaka den summa som du betalat för varan/produkten till dig, inklusive leveranskostnader. Det kan förekomma vissa undantag för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än de leveranssätt Bolaget erbjuder. För en del varor/produkter som returneras av dig kan det hända att bolaget inte återbetalar hela leveranskostnaden. Det beror på följande. På det totalbelopp som ska återbetalas till dig har Bolaget rätt att dra av ett belopp som motsvarar varans/produktens värdeminskning i förhållande med varans/produkten ursprungliga värde, om och i den grad en sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att säkerställa dess funktion och egenskaper.

Bolaget betalar tillbaka summan så snart som möjligt men, senast inom 14 dagar från det datum du meddelade bolaget om utövande av ångerrätten samt när det tagits emot av bolaget. Bolaget har rätt att vänta med att återbetalningen till dig tills dess att Bolaget har mottagit varan/produkten eller du har visat Bolaget att varan/produkten sänts tillbaka till bolaget genom inlämnat inlämningskvitto. Bolaget kommer att återbetala kunden enligt de betalningsalternativ som kunden valde ursprungligen. Detta förutsätter att inget annat överenskommits med dig som kund eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Reklamationer och garantier

En del varor/produkter bolaget som bolaget säljer kan omslutas av garantier. Sådan information om garantitid och speciella garantivillkor för respektive vara/produkt finns på bolaget webbsida/hemsida eller i dessa Allmänna villkor. Garanti för varor/produkter täcks enbart av ursprunglig fabriksfel och i och med detta fel som uppkommer vid eller efter en egen ändring av varan/produkten utseenden och funktion, det vill säga konfigurering, ombyggnation eller uppgradering av varan/produkten. Din orderbekräftelse från bolagen gäller som garantibevis. Samarbetspartners eventuella garantier finns på deras respektive villkorsida.

Skulle du mottagit en felaktigt eller defekt vara/produkt och önskar en ny ersättningsvara kommer Bolaget att skicka ut ersättningsvaran. Med den felaktiga/defekta varan/produkten ska följesedeln returneras. Fakturan kommer att avskrivas när den returnerade varan registreras hos bolagets samarbetspartners lager. Se Stripes betalningsvillkor: Stripe

Önskar du göra en felanmälan gällande fel i beställd vara/produkt ska du kontakta Bolaget så snart så möjligt efter du upptäckt felet, detta ska göras via de kontaktuppgifter som anges på webbsidan/hemsidan. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Reklamationer du gör inom två månader från att du upptäckt fel anses alltid ha lämnat detta i rätt tid. Du som kund har 3 års reklamationsrätt på varor/produkter köpta på bolagets webbsida/hemsida. Bolaget kommer då stå för returfrakten på de godkända reklamationerna.

När du reklamerar en vara/produkt och din reklamation har godkänts kommer Bolaget att ersätta dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Bolagets mål är att kompensation ska ske inom 30 dagar från att Bolaget mottagit reklamationen, men det kan hända att det kan ta längre tid beroende på varans slag. När det kommer till reklamationer följer Bolaget de riktlinjerna från allmänna reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder. Mer information om detta finns på Konsumentverket. Slutligen förbehåller sig Bolaget rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan/produkten inte omfattas av gällande konsumentskyddslagstiftning eller inte är felaktig.

Force majeure

Bolaget har inget ansvar för förseningar orsakade av förhållanden som bolaget inte kan styra över såsom. ex. allmän arbetskonflikt, eldsvåda, krig, terroristattack, blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av sakförhållande som har angivits. Dessa förhållanden ska fungera som befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om några likartade situationer skulle uppstå informeras du av Bolaget del i början, och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Skulle omständigheterna vara längre än 2 månader har både du och Bolaget rätt att häva köpet med omedelbar verkan,

Länkar

Bolaget kan komma att länka från webbsidan/hemsidan till andra webbsidor som ligger utanför Bolagets kontroll. Detsamma kan gälla om andra webbsidor länkar till Bolaget webbsida/hemsida. Likaså om Bolaget försöker säkerställa att enbart länkar till webbsidor som delar Bolagets personuppgiftspolicy och säkerhetsföreskrifter i enlighet med integritetspolicyn är Bolaget inte ansvarigt för sekretess eller skydd av information eller personuppgifter som du tillhandahåller på andra webbsidor. Du ska alltid läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbsidan.

Ogiltighet

Om svenska myndigheter eller, domstol eller annan skiljenämnd skulle uppleva att några bestämmelser i dessa Allmänna villkor inte är genomförbara eller är ogiltiga ska förordningen i fråga och alla andra övriga förordningar vara giltiga och verkställbara i den omfattning som tillämplig lag tillåter. De förordningar som förklarats ogiltiga eller som inte kan sättas i verk kommer att bytas ut av relevanta juridiska råd och vägledningar.

Ändringar av dessa Allmänna villkor

Bolaget kan efter eget gottfinnande göra ändringar i dessa Allmänna villkor när som helst. Samtliga ändringar bolaget genomför kommer att publiceras på webbsidan/hemsidan. Dessa ändringar gäller när du som kund betalar nästkommande avgift på din prenumerationsplan eller gör ett nytt köp på Bolaget webbsida/hemsida eller 30 dagar efter Bolaget har informerat dig om dessa ändringar. Bolaget rekommenderar dig att alltid hålla dig uppdaterad på webbsidan/hemsidan systematiskt för att ta del av eventuella ändringar av Bolagets Allmänna villkor.

Tillämpliga lagar och tvister

Kan tvist eller meningsskiljaktighet inte lösas i samförstånd mellan dig och Bolaget eller Bolagets kundtjänst, kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Du finner mer information om (ARN) påARN.S. Tvister gällande tillämpningen eller tolkningen av dessa Allmänna villkor ska tolkas i överensstämmelse med svensk lag och ska avgöras av Allmänna reklamationsnämnden eller som sista alternativ av allmän domstol.